top of page
廣東話普及學院Logo

COLLEGE OF CANTONESE POPULARIZATION

廣東話普及學院

​我們是一群廣東話推廣者,現在透過網絡,向全世界展示廣東話的博大精深。

追隨者來自包括日韓、越南、泰國、英美、俄羅斯、巴西等意想不到的地方。

  • YouTube
  • Facebook
  • unnamed
  • Instagram
  • Twitter

台灣人學廣東話的最快方法

大家好,我們是廣東話普及學院。

你有想過,被稱為非常難學的廣東話,可以學得如此輕鬆嗎??

有人說廣東話很難學,但是台灣人會中文,本來就有絕對優勢,根據我們多年來的教學經歷,廣東話其實超級簡單。

接下來,我就要分享給你。


1) 活用變換規律


國語和廣東話之間高度互通的聲調變換規律,了解之後,廣東話的聲調,學習時間起碼縮短50%!


國語聲調 → 台語聲調 → 廣東話聲調

-----------------------------------------

國語1聲 → 台語1聲 → 廣東話1聲

國語2聲 → 台語5聲 → 廣東話4聲

國語3聲 → 台語2聲 → 廣東話2聲

國語4聲 → 台語3/7聲 → 廣東話3/6聲

-----------------------------------------

例子:

「班」

國語 ㄅㄢ¯

台語 pan1

廣東話 baan1


「忙」

國語 ㄇㄤˊ

台語 bang5

廣東話 mong4


「可」

國語 ㄎㄜˇ

台語 kho2

廣東話 ho2


「看」

國語 ㄎㄢˋ

台語 khuann3

廣東話 hon3


除了聲調,聲母韻母也有不少變換規律,全都掌握之後,「極速掌握廣東話」不只是口號!


國語聲母 → 廣東話聲母

-----------------------

ㄅ → b

ㄆ → p

ㄇ → m

ㄈ → f

ㄉ → d

ㄊ → t

ㄋ → n

ㄌ → l

ㄍ → g

ㄍㄨ → gw

ㄎ → h

ㄎㄨ → kw

ㄏ → h/w

我們團隊利用大數據分析了超過5千個漢字的國語與廣東話發音,整理出40多個發音變換規律,當中包括聲母、韻母和聲調。

2) 套用國語思維


動用中文腦去思考是一種幸福,因為最自然、最舒服、最省力。

​學習廣東話時,因為結構本來就高度相似,請活用自己母語、中文腦去學習。


只要盡早掌握結構上的對應用字,理解文章大意、對話內容只需要數星期時間!


句子結構

國:我一些朋友會說台語

台:我一寡朋友會曉講台語

廣:我朋友識講台語

國語 → 台語 →廣東話

-----------------------------

一些 → 一寡 → 啲

會說 → 會曉講 → 識講

喔 → 呢 → 呀

不論是句子結構,用字詞彙、語氣助詞,同樣用得上。

句子用字

國語 → 廣東話

---------------------

是 → 係

的 → 嘅

沒有 → 冇

什麼 → 咩

不 → 唔

東西 → 嘢

點 → 怎麼

那麼 → 咁

一些 → 啲

在 → 喺

語氣助詞

國語 → 廣東話

---------------------

了 → 喇

喔/啦 → 呀

吧 → 啦

試想一下,把省去的學習時間,用來多看點港劇、港產片,在別人還在糾結句子文法時,你隨時已經學成了廣東話!我們分析了超過一千句廣東話對話,歸納出廣東話最有代表性,跟國語互相對應的22個結構用字和5個語氣助詞,把實用性將提升至最大效率。

3) 發掘興趣內容


港劇和港產片是很好的興趣內容,但是要收看,一來有版權問題,二來內容不夠生活化,你不一定喜歡看。


YouTube免費,而且只要你看過一次,演算法就能繼續為你提供你喜歡看的影片。

來看看以下的人氣影片吧!

旅遊Vlog

生活熱話我們分析過大量成功學成廣東話的台灣學員,總是發現一個共通點,並不是靠什麼廣東話天書或者知名語言學校,而是掌握自己繼續學下去的興趣。


我們的課程整理了8種網路素材,引導你找到自己的興趣後,廣東話自然而然,成為你生活的一部份。

一個專為中文母語者而設的線上廣東話教學

啟蒙廣東話課程

最新文章

查看全部

留言


留言功能已關閉。

多謝晒喎!

bottom of page